Fiorino Nemo Bipper | Forum


[Bilgi] EGR Valfi hakkında
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 3/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 451
Mesaj: 2,197
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-11-2010


Bilindiği gibi motorda kurum yapmaya sebep olan EGR için nette bir araştırmada bulunarak forumdaki arkadaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmek istedim.


EGR (Egzoz Gazı Resirkülasyonu) Sistemi:

İçten yanmalı motorlardan atmosferi kirleten temel üç kirletici CO, HC, NOx lerdir. Bu kirletici oranlan H/Y oranıyla doğrudan orantılıdır. Bunun içindir ki H/Y oranını değiştirerek CO ve HC oranlan kontrol altına alınmaktadır. Fakat yanma sonu sıcaklığının artması sonucu NOx oranında artış diğer kirleticilerle ters orantılı olduğundan büyük sorunlar ortaya çıkmıştır.


Motorlarda NOx (nitrojen oksit) emisyonlarını kontrol edebilmek için iki yol vardır. Birinci yol katalitik konvertör kullanılarak egzoz gazını kimyasal işleme tabi tutmak. Diğer yol ise yanma esnasında nitrojen oksit oluşumunu azaltmaktır. Bir kısım egzoz gazları yanma odası içerisinde tutularak NOx in kontrolü için kullanılır. Bu egzoz gaz resirkülasyonu (geri dönüşüm- EGR) ile sağlanır

H/Y oranı 15/1 oranına getirildiği zaman nitrojenin oksitlenmesi daha da artmaktadır ve NOx oranında büyük bir artış görülmektedir. H/Y oranını 18/1 veya 20/1 seviyelerinde tuttuğumuz zaman yanma sonu sıcaklığı düştüğü için NOx miktarında da düşme meydana gelmektedir.

Öte yandan karışım oranının fakirleşmesinden dolayı da motor performansında büyük bir düşme meydana gelmektedir. Silindir içine giren havanın içeriğindeki gazlar: %75.5 Nitrojen ve %23 ise oksijenden oluşmaktadır.

Bu iki element normal koşullarda tehlike arz etmez iken yüksek sıcaklıklarda birleşerek NOx gazını oluşturmaktadır. Bu iki elementin silindir içinde birleşmesi 1370 °C’de olmaktadır. Bu yanma sonundaki sıcaklığı düşürmek amacıyla bir metot uygulanmaktadır . Yanma odası içerisindeki egzoz gazları ile seyreltilmesi sonucu yanma sonu sıcaklıkları, dolayısıyla üretilen NOx miktarı düşmektedir.

Uygulanan bu metotta karışım içine bir miktar egzoz gazı verilerek yanmayı biraz olsun kötüleştirerek yanma sonu sıcaklığını düşürmek suretiyle NOx miktarını düşürülmektedir .
Motor dizaynına bağlı olarak emme manifolduna giren egzoz gaz miktarı %6 ile %13 arasında değişir .

Benzinli motorlarda, egzoz gazı geri dolaşımı yanma odasına emilen toplam dolgunun %10’u düzeyinde olduğunda. NOx emisyonu % 50- 60 kadar azalmaktadır .

Zengin H/Y karışımını seyreltmek amacıyla N2, su buharı ve CO2 gazı silindir içerisine emdirilerek yanma sonunda egzoz gazlarının emisyonları azaltılmaktadır . Benzin motorunda bu yöntemin, yakıtın daha hızlı buharlaşarak karışımın oluşmasını hızlandırma ve tutuşmaya hazırlama gibi bir faydası da vardır.

Bu şekilde, özellikle düşük yüklerde HC ve CO emisyonlarında da iyileşme elde edilmektedir . Egzoz gazlarındaki NOx miktarı, emme anındaki nitrojene, oksijenin miktarına, yanma sonu sıcaklığına ve bu sıcaklıkta kalma sürecine bağlıdır.

EGR Sistemlerinin Çeşitleri

1. Floor-Jet Sistemi

Manifold içerisine giren egzoz gaz miktarını, ayarlayan bu sistem Şekil l'de görülmektedir. Egzoz gaz kesişmesine, emme manifoldunun zeminine yerleştirilen iki küçük fıskiye ile egzoz gazlarının geçişi sağlanır. Motor çalışırken, egzoz gazının ayarlanan bir miktarı (fıskiyenin çapına bağlı olarak) fıskiyelerden emme manifoldu içerisindeki yakıt hava karışımının içerisine geçer. Ve böylece EGR sağlanmış olur . Bu sistem, motorun tüm çalışma koşullarında istenilen randımanı veremediği için fazla kullanılmaz.


2. Vakum Kontrollü EGR Sistemi

Egzoz manifoldunda bulunan egzoz gazlarını emme manifolduna transfer eden bir çelik boru bağlantısı vardır ve emme manifoldunda vakum değişmesini sinyal şekline getirip bir valfe vererek egzoz geçişini gaz kelebek açıklığına göre kontrol eden bir de vakum yardımlı kesme valfı mevcuttur.

Manifold vakumuyla çalışan bu valfe vakum, motor soğutma suyu sıcaklığı ile çalışan bir termo valf tarafından sağlanır. Motor henüz ısınma esnasında iken termo valf kapalı olduğu için EGR valfı çalışmaz. Motor ısısı arttıkça termo valf açılarak emme manifoldunda ki vakum değişimlerini EGR valfine iletir ve motor hızına göre geri verilen egzoz gazı miktarı ayarlanmış olur. Isı ile çalışan valf motor su sıcaklığı 40°C’nin üstüne çıktığı anda bimetal disk genleşerek kanalı açarRölanti Devrinde EGR'nin Çalışması

Motor relantide çalıştığı durumlarda gaz kelebeği kapalı konumda olduğu için atmosfer basıncı ve diyafram yayı EGR kesme valfini kapatarak egzoz gazlarının emme manifolduna geçmesine izin vermez .Düşük ve Orta Devirlerde EGR'nin Çalışması

Motor ara hızlarda çalışırken gaz kelebeği yavaş yavaş açıldığında emme manifoldunda ki kısmen yüksek vakum EGR kesme valfine tesir ederek diyafram yayın kuvvetini yener ve kanalı yavaşça açar. Egzoz gazları emme manifolduna girerek H/Y karışımına karışır. Bu durumda emme manifolduna egzoz gazı akışı çok az olmaktadır. Fakat gaz kelebeği açılıp motor devri arttığı anda emme manifoldunda ki vakum miktarı rtacağından EGR kesme valfı daha çok açılır ve egzoz gaz geçişi daha da artar . Bu anda maksimum bir egzoz gaz akışı vardır.Tam Yükte EGR' nin Çalışması

Motor tam yükte çalışırken motordan istenen güç çok fazla olacağından motorun çalışmasını olumsuz yönde etkileyen EGR sisteminin çalışmaması istenir. Motor tam açık gaz kelebeği konumunda çalışırken EGR sisteminde bulunan bir sınırlayıcı emme manifoldunda ki havanın hızının artmasıyla vakum o kadar düşerki sınırlayıcı vakumun EGR kesme valfine ulaşmasına izin vermez. Motor tam yük ve hızlarda çalışırken EGR sistemi devre dışı kalır. Aynen rölanti devrindeki durum gibidir.Değişik Tip EGR Sistemleri

Valf ile kontrol edilen bir sistemde ayrı bir geçiş ile emme manifoldu egzoz manifoldu bağlanır. Bu geçiş vakum kontrolü ile çalışan EGR valfı ile açılır veya kapanır. Valini üst kısmı diyaframlıdır. Karbüratör vakum kanalı vakum borusu ile valfın üzerine bağlanır. Vakum kanalında vakum olmadığı zaman EGR valfindeki diyaframa vakum etki etmez. Bundan dolayı yay supabı kapalı tutar. Egzoz gaz resirkülasyonu olmaz. Bu, motorun boşta çalışma durumudur. NOx oluşumu en azdır .

V tipi Motorlarda Vakum Kontrollü EGR Sistemi (Chyrsler Şirketi)

Gaz kelebeği açılmaya başlayınca vakum kanalında oluşan vakum, EGR valfinin diyaframına etki eder. Diyafram supabı açmaya başlar. Egzoz gazları, emme manifolduna geçer. Yakıt-hava karışımı ile egzoz gazlan karışarak silindirler içerisine girer.

Gaz kelebeği açıklığı arttığı zaman emme manifoldu vakumu düşer. Yanma oluşumu esnasında, yakıt-hava karışımındaki egzoz miktarının artması yanmayı kötüleştirir. Bundan dolayı gaz kelebeği açıklığı arttıkça egzoz gaz resirkülasyonuna daha az ihtiyaç duyulur. Vakumun azalması ile EGR valfi hemen hemen kapanır .

Motor sıcaklığı 37.8 °C ye ulaşıncaya kadar çoğu arabalarda termik vakum değişimi egzoz gaz resirkülasyonunu önler. Termik vakum değişimi de soğutucu-ısı düşürücü (CTO) şalteri ile sağlanır.

Motorun sıcaklık değerini hissetmesi için, CTO su ceketlerine yerleştirilir. Bu sıcaklık 37.8 °C'den (100 °F) düşük olursa şalter kapalı kalır. Bu EGR valfine vakumun gitmesini önler böylece egzoz gaz resirkülasyonu yapılamaz.

Çalışmaya başladıktan hemen sonra soğuk motorun performansı gelişir. Motor sıcaklığının artması ile egzoz gaz resirkülasyonuna müsaade edilebilmesi için CTO'nun valfı açılır. Vakum EGR valfine ulaşabilir böylelikle egzoz gaz resirkülasyonu başlayabilir.Temel EGR sistemi üzerine, bazı değişiklikler uygulanabilir. bazı EGR valfleri ikinci bir diyaframa sahiptir. Buradaki amaç, motorun ani ivmelerime esnasında ve ağır yüklerde egzoz gaz resirkülasyonunu artırmaktır.

Ayrıca, bazı motorlarda kullanılan ek ayarlayıcı sistem arabanın hızından yararlanılarak sağlanır.

Bura da normalde açık selenoid valf dahil edilir ve emme manifoldu vakumunun direk geçişi sağlanır. Motor sıcaklığı yeterince yükseldiğinde termik şalter açılır, gaz kelebeği kısmen açıktır ve EGR valfı çalışabilir. Egzoz gaz resirkülasyonu başlar.

Bununla birlikte, araba belirli seviyeye kadar hızlandığında, hız sensörü elektronik yükseltece bir sinyal gönderir. Bu yükselteç selanoid valfın kapanmasına neden olur. Şu anda vakum hattı kapalıdır ve egzoz gaz resirkülasyonu durur.

Diğer tarfta ise EGR vafinin çalışmasında yeterli vakum artışı için bir vakum yükselteci kullanılmıştır. Tam gaz konumunda yükselteç diyaframın iç kısmım düşürmesi ile resirkülasyon sona erer.
Devamlı olarak yükseltece gelen vakum sinyalleri EGR valfı ve emme manifoldu vakumu ile kıyaslanır. Benzerlik görüldüğündeki gaz kelebeğinin tam açıklığında (hemen hemen aynı vakum benzerliğinde), yükselteçdeki vakum sinyallerindeki yükseltme durur.

Şu anda EGR valimi açık tutmak için yeterince vakum yoktur bu da valfın kapanmasına neden olur ve resirkülasyon duraksar


Soğuk bir motorun çalışmasının ardından 35 saniye içinde EGR’nin faaliyeti, EGR geciktirme kronometresi ve EGR gecikme selenoidi ile geciktirilir. Bu motorun ilk harekete kolay geçmesini temin eder. Motor ısınmaya başladıktan sonra motorun çalışmasında bozulma olmaksızın EGR başlayabilir. Motor çalışmaya başladıktan sonra hemen EGR başlar ise motor tekleyebilir veya stop edebilirdi. Bunu EGR geciktirme sistemi önler (1).EGR'nin Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi

EGR sistemi kullanılan bir araçta Şekil 11'de gösterildiği gibi emme manifolduna uygulanan egzoz gazı miktarının CO, HC. ve NOx miktarı nasıl değiştirdiği görülmektedir.

Egzoz gazı resirkülasyonunun (EGR) iki etkisi bulunmaktadır.

1. Silindir içine geri dönen egzoz gazlan yanma sonu sıcaklığını düşürür.

2. İçeri giren taze H/Y miktarını azaltır.

Emme manifolduna giren H/Y karışımına direkt olarak etki eden bu egzoz gazları motor gücünü ve NOx miktarım düşürmektedir ve de özgü! yakıt tüketimini artırmaktadır. EGR'nin değişik araç hızlarına bağlı olarak değişimi Şekil 12'de gösterilmiştir. Gaz kelebek açıklık miktarı arttıkça buna bağlı olarak araç hızı artmaktadır araç hızının artmasına bağlı olarak yapılan EGR miktarında bir artış görülmektedir. Düşük araç hızlarında ve rölanti çalışmasında EGR olmaz .

Klasik ve EGR Sisteminin Egzoz Emisyonlarının Karşılaştırılması

Düşük hızlarda ve rölanti devrinde EGR' de bir kararsızlık meydana gelir. Bu yüzden EGR bu devirlerde çalışmaz. araç hızına bağlı olarak egzoz emisyonlarının EGR'li ve klasik olarak karşılaştırılması görülmektedir. Burada klasik araçların aksine EGR'li araçlarda, NOx emisyonlarının araç hızının artmasıyla birlikte bariz bir şekilde azaldığı görülebilir. Klasik sistemli araçta taşıt 60 km/h hızda seyir esnasında egzoz gazındaki CO ve HC oranında epey bir düşme vardır fakat araç hızı arttıkça NOx miktarında bir artış meydana gelmektedir. Aynı araçta EGR sistemi kullanıldığında 60 km/h hızda CO oranında bir artış olmasına rağmen NOx oranında bir düşme meydana gelmektedir. Araç 20 km/h" in altındaki hızlarda seyrettiği zaman EGR' de bir kararsızlık oluşmaktadır.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Bu konuda ki diğer makale;

EGR:

Eksoz manifoldunda bulunan bu valf,sadece çevresel faktörler için üreticilerce takılmış olsa da, EGR'nin motorun verimini azaltan bir unsur oldugunu soyleyebiliriz,

Aslında bilindiği gibi , Multijet Dizel motorun birinci dusmani kalitesiz motorin, ikincisi orijinal olmayan motor yagi ve filtresi, ucuncusu de zamaninda degistirilmeyen hava filtresidir. Bu sebepten devamlı olarak eurodizel kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

EGR'nin iptal edildigi durumda, motor yanma odasi sicakligi daha da yukselecek ve azotoksit emisyonlari artacaktir. Bu durum motor yaginin TBN degerinin beklenenden hizli dusmesine sebep olarak yagin omrunu kisaltabilir. Iptalin faydali olacagi fikri cok da gecerli degil gorunuyor.

EGR nin eski nesil vakum sistemli çalışan modelleri artık bizim araçlarımızda da varolan elektronik kontrollü sistemlere dönüşmüş durumdadır.

EGR nin temel amacı, atmosfere salınan Azot Oksit miktarını azaltmaktır. Diğer ve kaale alınmayacak kadar etkisiz olan diğer bir parametresi de, Karbon dioksit in yeniden çevrime katılarak combustion chamber sıcaklığını azaltıcı yönde dengeleme unsuru olarak kullanılmasıdır.

Fakat bu ideal koşullardan uzak olan ülkemiz motorin kalitesinde çok kısa zamanda emme manifoldunda, tamamen tıkanmalara kadar sıkıntılara sebebiyet vermektedir.

EGR valfinin aracımızdaki çalışma prensibi; rölantide devre dışı, belli bir sıcaklık değerine gelene kadar her yük konumunda devre dışı, tam gaz yüklenmelerde devre dışı, %30 yükten tam gaz konumuna kadar olan aralıkta ise devrede, yani egzoz gazı tekrar emme çevriminde yakılmaya çalışılmakta, şeklindedir.

Gerek EGR, gerek Dizel Partikül Filtresi, gerek Katalitik Konvertör gibi unsurların motor sagliği açısından zerre kadar bir önemi olmadığı gibi tamamen çevreye duyarlılık hususlarına yöneliktir.
İptali durumlarında yine egzoz emisyon kontrollerinde bir problem yaşanmamaktadır.

İptal edilmesi durumunda, emme manifoldundaki kurumlanma sorunu ebediyen yokolacaktır. Aracın gaza tepkileri çok daha canlı hale gelecektir.
Diesel Tuning de EGR nin yeri zaten yoktur. Şu andaki tek sıkıntı, aracımızda bu valfin yönetiminin ECU den gerçekleştirilmesinden ötürü, acaba gelen emisyon değerlerine göre belli parametreler düzenlenmekte midir? Bundan ötürü bir arıza durumuna veya limp mode a girilebilir mi??

İptal etme işi normalde araya konulan ve ortası delik olmayan bir metal conta ile yapılıyor.

Bu işe girişen ve başarılı olan, sıkıntı yaşamayan var mı? Aslında Fiat forumlarında bazı adamlar direk fişini çekmişler ve elektronik olan bu valf kapalı konumuna gelmiş ve bu şekilde kullanılmış. Gerçi bu işi yapan adamlar kınanmaya kadar tepkilerle karşı karşıya da kalmışlar. Bizim gibi değil tabi avrupalıda çevre duyarlılığı.

Şu andaki tek sıkıntı, aracımızda bu valfin yönetiminin ECU den gerçekleştirilmesinden ötürü, acaba gelen emisyon değerlerine göre belli parametreler düzenlenmekte midir? Bundan ötürü bir arıza durumuna veya limp mode a girilebilir mi??"""

Bu dediğimiz sorun cıkarabilir cünkü artık kat iptali yaptırsak bile ona göre yazılım yüklenmesi gerekiyor bu yüzden egr yi dedigimiz gibi sökersek, aynı sekilde araca egr sistemsiz gibi yeni yazılım yapılması lazımdır.

Aynen Şurda anlatılan katalitik konvertör örnegindeki gibi

Katalitik konvertörü iptal ettirerek aracımıza ne kadar güç kazandırabiliriz? - UZMAN TV
__________________
(ALINTIDIR) Kaynak:forumgrantepuntotr.com

Cevapla
(Son Düzenleme: 08-01-2012, Saat:15:00, Düzenleyen: isoskeisos.) .
Konu: 10
Mesaj: 590
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 27-11-2011

egr valfini soket çıkarmaktansa araya konulan dirençle ne çalışır ne çalışmaz duruma getireilir ve hem doğaya hemde araça faydalı olunabilir.
multijet euro 4 engine + superchip + Sprint booster + bmc air filter + eibach spor kit + stock jant 205*55*16 lastik + Piano Black = FİAT FİORİNO EMO

Cevapla
.
Konu: 165
Mesaj: 1,790
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 15-10-2011

Abim elinize sağlık

Cevapla
.
Konu: 451
Mesaj: 2,197
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-11-2010

(03-12-2011, Saat:23:21)nakres_serkan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: egr valfini soket çıkarmaktansa araya konulan dirençle ne çalışır ne çalışmaz duruma getireilir ve hem doğaya hemde araça faydalı olunabilir.

Hımm !!!! gerçekten iyi bir fikir sayılabilinir.

Cevapla
.
Konu: 165
Mesaj: 1,790
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 15-10-2011

(04-12-2011, Saat:02:11)isoskeisos Adlı Kullanıcıdan Alıntı:
(03-12-2011, Saat:23:21)nakres_serkan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: egr valfini soket çıkarmaktansa araya konulan dirençle ne çalışır ne çalışmaz duruma getireilir ve hem doğaya hemde araça faydalı olunabilir.

Hımm !!!! gerçekten iyi bir fikir sayılabilinir.

Abi sen bu işle bi ilgilende formülü bizede ver iptal edelm egr,leri.

Cevapla
.
Konu: 10
Mesaj: 590
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 27-11-2011

üstünde çalışıcam
multijet euro 4 engine + superchip + Sprint booster + bmc air filter + eibach spor kit + stock jant 205*55*16 lastik + Piano Black = FİAT FİORİNO EMO

Cevapla
.
Konu: 3
Mesaj: 384
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 20-01-2011

tetikleme sinyal soketini çıkarınca arıza ışığı yanmıyor Fiat ta..
Opel de aynı motor kullanılıyor ama arıza kaydı veriyor..
ben EGR nin iptal edilmesi taraftarı değilim..
ok motorun orta devirleri biraz düzeliyor performans adına
fakat üsttede belirtildiği gibi EGR motorun silindir içi ısısını düşürüyor(250 ila 400 derece)
metal ömrünü uzatıyor aynı zamanda yağ dayanıklılığını artırıyor..
ben mi kurtaracam dünyayı diye düşünüyorsanız çevre kirliliği konusunda da faydaları göz ardı edilebilir??..
EGR iptal edilmiş motorlarda da yağ 2500 ila 5000 km erken değiştirilmeli..

Cevapla
.
Konu: 451
Mesaj: 2,197
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-11-2010

(04-12-2011, Saat:13:19)Nikkfurie Adlı Kullanıcıdan Alıntı: tetikleme sinyal soketini çıkarınca arıza ışığı yanmıyor Fiat ta..
Opel de aynı motor kullanılıyor ama arıza kaydı veriyor..
ben EGR nin iptal edilmesi taraftarı değilim..
ok motorun orta devirleri biraz düzeliyor performans adına
fakat üsttede belirtildiği gibi EGR motorun silindir içi ısısını düşürüyor(250 ila 400 derece)
metal ömrünü uzatıyor aynı zamanda yağ dayanıklılığını artırıyor..
ben mi kurtaracam dünyayı diye düşünüyorsanız çevre kirliliği konusunda da faydaları göz ardı edilebilir??..
EGR iptal edilmiş motorlarda da yağ 2500 ila 5000 km erken değiştirilmeli..

Selçukhan kardeşim; doğru söylüyorsun... Aslında bende çıkarılması veya iptal edilmesine sıcak bakmıyorum. Bir araçta herhangi bir iyileştirme/güçlendirme yapmak istediğinde,mutlaka bazı şeylerden de vazgeçmen gerekiyor. Yani iyi bir şey yapayım derken,bazı konularda da zarar görebiliyorsun . İllaki bir şeyler eksik olacak.... Mörfinin kuralları gibi .... O yüzden ben orjinaliteden yanayım.
Burada chip tuningle uğraşan arkadaşlarımız var, onlara bilgi olsun diye konuyu araştırıp,paylaştım....

Bu arada Arkadaşlarımızın düzenlediği tanışma buluşma konusuna hiç değinmemişsin, Sen katılmıyormusun yoksa ?

Cevapla
.
Konu: 165
Mesaj: 1,790
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 15-10-2011

Arkadaşlar bu EGR konusuna biraz merak sardım intte gezinirken bu konuda Selçuk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin bir çalışmasına rastladım;

[Resim: 1dzm9.jpg]

Cevapla
.
Konu: 3
Mesaj: 384
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 20-01-2011

makalede yazildigi gibi EGR yuksek devirlerde zararli ama zaten elektronik beyin devir yukseldiginde EGR yi devre disi birakiyor..yine rolantide calisirkende devre disi kaliyor..

turkiyede kotu yakitlar maalesef egr valfine erken ariza verdiriyordu..
acik kalan egr valfi rolantinin sarsintili calismasina emme supaplarinin kurum tutmasina ve performansin dusmesine neden oluyordu..

hemen hemen 10 yildir tum benzinli dizel otomobillerde avrupada standart olan EGR turkiye gibi yakit kalitesi vasat durumda olan ulkelere ihrac edilen araclara konmuyordu bazi firmalarca..
son yillarda turkiyedeki yakit kalitesi duzeldikce vede emisyon sinirlamalari arttikca artik bizdeki araclarda da standart oldu egr..

yillar once kotu yakit nedeniyle egr iptali gerekli gibiydi ama artik egr ye dokunmamak lazim
zaten bir cok otomobil egr iptalini kabul etmiyor ariza veriyor cesitli aldatmaca yontemleri bile gecersiz oldu..

eskiden egr tamamen iptal edilmez borusu korlenir ama civi ucu kadar bosluk birakilirdi
cok az gecen egzost gazi sistemi aldatir egr calisiyormus gibi gorunurdu ama su an buda yeterli degil..

Cevapla
.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Turbo hakkında bilmek istedikleriniz isoskeisos 11 16,587 01-06-2014, Saat:21:50
Son Yorum: mustafa53
  Sprint booster hakkında nakres_serkan 19 26,095 26-04-2014, Saat:20:40
Son Yorum: AhmetBby
  Antifriz hakkında. isoskeisos 3 8,818 22-02-2013, Saat:01:07
Son Yorum: Bursamet
  [Bilgi] HGS etiketi hakkında isoskeisos 18 18,427 18-02-2013, Saat:22:46
Son Yorum: TURUNCU 16
  [Bilgi] Ön Koltuk Isıtmaları Hakkında TRUCKER 6 22,905 21-11-2012, Saat:15:39
Son Yorum: isoskeisos

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkçe Çeviri : MyBB Türkiye
MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.