Fiorino Nemo Bipper | Forum


LPG li araç kulanmanın yararları ve zararları nelerdir.
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 451
Mesaj: 2,197
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-11-2010


Yararları:
1. Dünyanın küresel ısınmasında etkili olan sera gazı (Karbondioksit) miktarı benzine göre yaklaşık % 10 daha düşüktür.
2. Teknik olarak doğru yapılmış bir dönüşümle LPG'li aracın hava kirliliği (Hidro karbon, karbon monoksit, azot oksit) benzine göre daha az kirleticidir. Örneğin benzine göre %10 daha az kirletme sağlanması mümkündür.
3. Motor açısından karbon birikintisi oluşturmaması, oktan sayısının benzine göre daha yüksek olması gibi faydaları bulunmaktadır.
4. Ekonomik açıdan ham petrolden elde edilerek enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır. (LPG ham petrolün işlenmesi sırasında bir yan ürün olarak çıkmakta olup, değerlendirilmemesi durumunda atıl kalmaktadır)

Dünyadaki kullanımına bakıldığında, LPG'nin özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde çevreyi daha az kirletmesi nedeniyle teşvik edildiği görülmektedir. Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde başta İtalya, Hollanda, Japonya, Güney Kore, Tayland, Avusturalya, Meksika, Amerika, Kanada olmak üzere LPG otomobillerde alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan dünyadaki büyük otomobil imalatçılardan Fiat, GM, Volvo, Daewoo, Renault ve Citroen firmaları LPG alternatif yakıt donanımlı OEM (fabrika çıkışı) araç üretimi gerçekleştirmektedirler.

Zararları:
Dünyadaki kullanım ve uygulamalar incelendiğinde, LPG'nin yakıt olarak araçlarda kullanımının zararı olmadığı görülmektedir. Fakat havadan daha ağır olması nedeniyle, bir sızıntı durumunda birikerek parlama riski doğurabilmektedir. Örneğin LPG donanımlı araçların yeraltındaki veya kapalı garajlara park edilmemesi zorunluluğu bundan dolayıdır.

2) Sonradan Takılan LPG'lerin Emniyetli Mi?

LPG yakıt olarak benzinden daha tehlikeli değildir. Araçların LPG dönüşümünde uyulması zorunlu olan standartlar ve kurallar vardır. Avrupa Topluluğunda UN ECE R-67 Teknik Düzenlemesi (Regülasyonu) LPG donanım parçalarının teknik özellikleri ve LPG donanımlı araçlarla ilgili hükümleri belirlemektedir. 2000 yılında 01 seviyesi ile revize edilen bu regülasyon LPG'nin araçlarda kullanımı ile ilgili emniyet ve güvenlik şartlarını daha da iyileştirilmiştir. Bu regülasyon emniyet parçalarını yeniden tanımlanmakta ve dönüşüm sisteminde kullanılacak her parça için genel test kriterlerini belirlemektedir. Bunun yanında kaza anında LPG tankının bağlantılarından kopup yolcu kabinine girerek yolculara zarar vermemesi için tank bağlantılarının dayanması gereken asgari dayanım şartlarını da tanımlamaktadır.

Türkiye'de araçların LPG dönüşümleri halihazırda "Araç İmal Montaj Tadil Yönetmeliği" ve ECE R-67 teknik düzenlemesi hükümleri uyarınca yapılmaktadır. ECE-R67 zorunlu uygulamada olmasına karşın, yeni 01 seviyesi henüz devreye girmemiştir. Bunun yanında, mevcut regülasyona uygunluk konusunda dahi yeterli denetim yapılamadığı da bir gerçektir. Denetimlerin yetersiz olması nedeniyle, yeterli veya hiç eğitimi olmayan kişiler tarafından ve ECE R67'ye uygun olmayan parçalarla dönüşüm yapılabilmektedir. Bunun dışında araçların sonradan LPG'ye dönüşümlerinin gayri resmi olarak ruhsatlara işlenmeksizin yapıldığının örnekleri de duyulmaktadır ki bu tarz dönüşümlerin standartlara uygun yapılıyor olması imkânsız görünmektedir. Dönüşüm maliyetinin düşük tutulması amacıyla, bu tip gayri resmi dönüşümler kalite sistemine sahip olmayan imalathanelerde üretilmiş ve standartlarca yapılması zorunlu görülen testlere tabi tutulmamış parçalarla gerçekleştirilebilmektedir ki, bu da beraberinde emniyet şartlarının sağlanamaması risklerini doğurmaktadır.

Sonradan takılan LPG sisteminin oluşturabileceği başlıca riskler:
1. Aracın tasarım ve üretiminde oluşturulan emniyet şartlarının bozulması ve üretici garantisinin kalkması,
2. ECE R-67 regülasyonuna uygun olmayan parçalarla yapılan dönüşüm sonrası regülasyonda öngörülen emniyet şartlarının sağlanmaması,
3. Sonradan ilave edilen LPG yakıt tankının gerekli teknik şartlar yerine getirilmeden araca bağlanması (LPG tank bağlantılarının uygun olmaması veya tankın araçtaki bağlantı yerinin emniyet açısından uygun olmaması) sonucunda oluşacak bir kazada tankın bağlantılarından koparak yolculara zarar vermesi,
4. İlgili regülasyonlarda müsaade edilmemesine rağmen LPG dolum ağzının araç içine monte edilmesi sonucunda oluşabilecek sızıntıların (dolum anında ve kullanımında) yangın ve parlama riski oluşturması,
5. LPG sisteminin çalışması için gerekli elektriksel bağlantılarının uygun yapılamaması sonucunda kısa devre, şasi ve ark gibi yangına neden olabilecek riskler ,
6. LPG sistemi parçalarının uygun montaj edilmemesi sonucu araç kullanım şartları nedeniyle zarar görerek hasar görmesi ve sızıntılara neden olması.

LPG sistemi emniyet ve güvenlik kurallarına uyulduğu taktirde, benzine göre daha fazla tehlike arz etmemektedir. Örneğin regülasyona uygun fabrika üretimi LPG donanımlı bir araçta bulunan emniyet tedbirlerine değinmek gerekirse:

· Maksimum dolumda tankın % 80'inin (sıvı) dolmasını sağlayacak şekilde dolumu garantileyen valfler mevcuttur.
· Kaza anında tanktan motora gaz taşıyan borunun kırılması durumunda, aşırı akış kontrol valfi devreye girerek akışı kesmekte ve gazın dışarıya yayılmasını önlemektedir.
· Yine motorun LPG ile çalışırken herhangi bir sebeple stop etmesi durumunda elektronik kontrol ünitesi motorun stop ettiğini algılayarak solenoid valfleri (Bir adet tank çıkışında, bir adet de motor boşluğunda regülatör girişinde, bir adet de regülatör çıkışında (yeni sistemlerde enjektör kullanıldığından valf kullanılmamaktadır)) kapatarak gaz akışını kesmektedir. Bu sisteme ilave olarak, bir çarpma anında atalet sensörü devreye girerek solenoid valflerin kapanmasını, dolayısıyla gaz akışının kesilmesini sağlar.
· LPG tank iç basıncının artarak yaklaşık 27 bara ulaşması durumunda, basınç valfi açılarak gazın emniyetli bir şekilde araç dışına tahliye edilmesini sağlar. Bu durum özellikle bir kaza sonrası oluşabilecek bir yangın durumunda LPG tankının patlamasını önlemek ve LPG gazının kontrollü bir şekilde yanmasını sağlamak içindir. Bu yolla tankın patlama riski asgari düzeye indirilmektedir. (Tankın patlaması kontrolsüz bir yanmaya ve tank parçalarının büyük bir alana yayılmasıyla çok daha fazla zarara neden olacaktır).
· Yeni sistemlerde, tankın yangına maruz kalması ve tank yüzey sıcaklığının yaklaşık 120°C ulaşması durumunda sıcaklık emniyet valfi devreye girerek gazın tanktan tahliye edilmesini, dolayısıyla gazın kontrollü olarak yanmasını ve tankın patlama riskinin asgari düzeye inmesini sağlamaktadır.
· Sistemin hedeflenen emniyet kurallarına uygunluğu, yanma ve patlama dayanım testleri ile doğrulanmaktadır.
· Tank bağlantılarının ve tank yerinin uygunluğu, uzun mühendislik çalışmaları ile belirlenmekte ve çarpışma testleri ile doğrulanmaktadır.
· Elektrik tesisatlarının fabrikasyon üretimi ile oluşabilecek kısa devre, ark vb. olumsuz koşulların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir ve yapılan elektro manyetik uyum (EMC) ve banko testleri ile de uygunlukları doğrulanmaktadır.
· Motor bölmesi yerleşimi, gaz borularının geçiş yerleri uzun çalışmalarla belirlenmekte ve uygunlukları yapılan uzun yol testleri ve banko testleri ile doğrulanmaktadır. Bu yolla kullanım anında risk yaratabilecek etkenler belirlenerek çözümlenmektedir.

3) Üretici Firma Haricinde Takılan LPG Tanklarının Denetlenmesi Nasıl Ve Kim Tarafından Yapılıyor Ve Denetimler Yeterli Mi?

Mevzuat gereği sonradan dönüşümlerle takılan tüm LPG tanklarının ECE R67 standardına göre onaylı olması gerekmektedir.

Resmi prosedür olarak araçların LPG dönüşüm tadilat projelerinin onay işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesi ile MMO tarafından; LPG tanklarının sızdırmazlık kontrolleri TSE, MMO veya Otomotiv Ana Bilim Dalı olan üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Bu açıdan LPG tanklarının ECE R67 onaylı olduğu Makine Mühendisleri Odası ve daha sonra da yıllık muayenelerde Fenni Muayene İstasyonları tarafından denetlendiği söylenebilir, fakat denetlemelerin yeterli derecede yapılamadığı bilinmektedir.

4) Standart Veya Kural Dışı LPG Dönüşümleri İçin Bir Yaptırım Var Mı?

Öncelikle standart veya mevzuat dışı LPG dönüşüm projesinin en başta onay almaması gerekir, bir şekilde onay alınarak yapılmış bir tadilatın standart veya mevzuat dışı olduğunun veya projesiz dönüşüm yapılmış olduğunun tespiti durumunda ise resmi yaptırım sadece aracın trafikten men edilmesi olarak görünmektedir. LPG donanımı sökülen araçlar trafiğe tekrar dönmekte ve herhangi bir cezai yaptırım bulunmamaktadır.

5) LPG'li Araç Üretiminin Denetlemesi İçin Neler Yapılmalı?

LPG'li araç fabrikasyon üretimi ile sonradan LPG dönüşümü yapılması farklı uygulamalardır. LPG'li araç üretimi uzun mühendislik ve projelendirme çalışmaları ve kapsamlı güvenlik testleri neticesinde, seri imalat kalite güvence sistemleri ile yapılmakta ve LPG sistemi de araç garantisi kapsamında değerlendirilmektedir. Diğer yandan sonradan yapılan dönüşümlerde, yukarıda belirtilen kapsamlı çalışmalar yapılmamakta ve araç üretici garantisini yitirmektedir. Oysa yakıt sistemi değişiminin, mutlaka uluslararası teknik kurallara göre uygulanması gereklidir.

LPG dönüşümlerinin denetlenmesi için:
· Dönüşüm projelerini inceleyen ve onaylayan kişilerin uzmanlık seviyelerinin ve tecrübelerinin arttırılması,
· Dönüşüm yapılan her aracın tadilat sonrası trafiğe tescil öncesi, projesine, teknik mevzuata ve ECE R-67 Regülasyonuna uygunluğunun belli kontrol listeleri ile tetkik edilmesi,
· Dönüşüm yapılmış araçların her yıl yapılan fenni muayenelerinde de özellikle LPG sisteminin teknik mevzuat ve ECE R-67 regülasyonuna uygunluk açısından ayrı teknik incelemesinin yapılması,
· Genel trafik denetimlerinde de araçlarda kaçak dönüşüm olup olmadığı ile ilgili kontrollerinin arttırılması,
· Dönüşümlerde araç üreticisi firmanın uygunluk onayının aranması,
· Bunlara ek olarak, halen mevzuatımıza girmemiş olan ECE R115 LNG ve CNG retrofit sistemleri regülasyonunu da yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Bu regülasyon ile takılacak sistemlerin kit olarak, montaj talimatı ve emisyon testi ile belli araçlar için spesifik olarak onayı öngörülmektedir. Bu mevzuatın zorunlu olarak uygulamaya girmesi ile uygulamada etkinlik sağlanabilecektir.

OSD teknik uzmanları ile, uluslar arası ilgili teknik mevzuatının Türkiye'de de devreye alınması için çalışmalara öncülük etmiş ve teknik mevzuatın yayınlanması için resmi kurumlarla birlikte çalışmalar yürütmüştür.

(ALINTIDIR ) Kaynak e-otoservis

Cevapla
.
Konu: 235
Mesaj: 1,423
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 21-11-2010

"isoskeisos" Teşekkürler gerçekleri de vermemiz lazım

http://www.haberdogugazetesi.com/?p=3403

http://corumradyotelevizyonu.com/kapali-...o-patladi/

http://video.cnnturk.com/2011/haber/1/6/...isti-7-olu

Neden çoğu otoparkta LPG li araç giremez diyor ?
Kasko şirketleri Lpg li araca kasko yapmak istemiyor yaparsa %10 LPG farkı alıyor.
[Resim: 6867511184_7d86958ebd.jpg]
Arama Yapmadan Konu Açmayınız TEŞEKKÜRLER.

Cevapla
(Son Düzenleme: 30-01-2011, Saat:14:56, Düzenleyen: Admin.) .
Konu: 451
Mesaj: 2,197
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 29-11-2010

(30-01-2011, Saat:14:49)Admin Adlı Kullanıcıdan Alıntı: "isoskeisos" Teşekkürler gerçekleri de vermemiz lazım

http://www.haberdogugazetesi.com/?p=3403

http://corumradyotelevizyonu.com/kapali-...o-patladi/

http://video.cnnturk.com/2011/haber/1/6/...isti-7-olu

Neden çoğu otoparkta LPG li araç giremez diyor ?
Kasko şirketleri Lpg li araca kasko yapmak istemiyor yaparsa %10 LPG farkı alıyor.

Tabii ki bu konu da söylenecek çok şey var... Forumumuzda İlgi alanımız genellikle Dizeller olduğundan Benzinli ve LPG li araçlar hiç gündeme gelmemişti. Ama bu konu da da tartışmalar devam edecek gibi görünüyor.

Cevapla
.
Konu:
Mesaj: N/A
Cinsiyet:
Kıdem: N/A

(30-01-2011, Saat:14:49)Admin Adlı Kullanıcıdan Alıntı: "isoskeisos" Teşekkürler gerçekleri de vermemiz lazım

http://www.haberdogugazetesi.com/?p=3403

http://corumradyotelevizyonu.com/kapali-...o-patladi/

http://video.cnnturk.com/2011/haber/1/6/...isti-7-olu

Neden çoğu otoparkta LPG li araç giremez diyor ?
Kasko şirketleri Lpg li araca kasko yapmak istemiyor yaparsa %10 LPG farkı alıyor.

soru: Neden çoğu otoparkta LPG li araç giremez diyor ?

cevap: tamamı ile siyasilerin ve ilgili bürokratların vurdumduymazlıgından ötürü
, avrupa bu yasagı kaldıralı nerdese 3 yıl oluyor ancak türkiyee önemsenmiyor zira hala insanlar lpg araç deyince karbüratörlü sistemleri var sayıyor oysa yeni sistem sıralı sistem lpg li sistemleri bilen tanıyan bir insan bunun NE KADAR DA SAÇMA VE HYANLIŞ bir uygulama oldugunu anlar.

soru: Kasko şirketleri Lpg li araca kasko yapmak istemiyor yaparsa %10 LPG farkı alıyor.

cevap: buda tamamı ile geyik muhabbeti böyle bir uygulama yok
lpg li araçlarımı şimdiki gibi hep Anadolu sigortadan kasko yaptırdım böyle bir şey ile karşılaşmadım sözü bile geçmedi üstüne üstelik aracımda ki lps sisteminibile ayrıca kaskoya yazdırdımkionun da sigortası olsun diye. şuan da aynı durum oglumun aracı focus Cmax için geçerli hatta biz bu durumda acentamız ayesinde ekstra indirimlr de alıyoruz. ha şunu diiyebiliriz aracımdaki lpg sistemi için primim artıyor ee buda dogal aracımda 2000 tl lik tesisat var müzik için desen onuda yazdırsan yine primin artar.
velhasıl arkadaşlar lpg konsu hep şehir efsanesinden ibaret ben yıllarca anti lpg ci oldum ama işin teknik yolunu ve detayını bi hakkın anlayarak yetkili agızlardan ki bu bir gün süren, çelikmotorda bu konuda ki sohbet de anladımki ben yanlış kulaktan dolma bilgiler ile donanmışım. ve aldıgım kendi C max ime 1 ay içinde lpg kiti takdırdım 18 ay kullandım 18 ay da 38 bin km yol yaptım yıllarca yakıt hesabından öteledigim karadeniz gezime lpg sayesinde gittim 10 günde 3300 km yol yaptım ve karşılında 560 tl gaz 40 tl benzin parası verdim.
lpg e dikkat edilecek ana unsur koruyucu önlem uzun yola gidiyorsanız bu yolun %10 unun aracı benzine alarak yapacaksınız bunun dışında iyi bir sistem ile yola devam edin.
şunun da açık söyleemek gerek ki lpg sistemleri benzinli sistemlerden aha güvenlidir 5 adet koruyucu sistem taşır üzrinde ama benzinli araçlardabi çok marka da bu yoktur.
basındaki lpg li araç yandı haberine gelince KÜLLÜN YALAN HABER komşum da geçen temmuzda edremit de tır ile lpg li araca çarptı lpg li araç yandı haberi çıktı oysa yanan lpg li araç degil tır dı ve bu ispat edildi mahkemede ama medya buna yer vermiyor maalesef

Cevapla
.
Konu: 235
Mesaj: 1,423
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: 21-11-2010

muallim hocam konuya bakın
http://forum.donanimhaber.com/m_18158863/tm.htm
[Resim: 6867511184_7d86958ebd.jpg]
Arama Yapmadan Konu Açmayınız TEŞEKKÜRLER.

Cevapla
.
Konu:
Mesaj: N/A
Cinsiyet:
Kıdem: N/A

baktım serkan kayda deger ciddi bir bilgi yok 2007 yılında yapılan yorumlar var ve benim mesajımda dedigim prim artışı oda az bişi olarak var diger yok %10 muş vs miş olayı ise insanlar yolunmuş bilmedikleri için... bence bu
ayrıca kasko olayında TÜM ÜYE ARKADAŞLAR VE HERKESE ısrarla söyledigim birşey var ve bunu yineliyorum ARKADAŞLAR LÜTFEN KASKO KONUSUNDA ŞİRKETİ ÖNEMSEYİN AMA ACENTANIZI DAHA ÇOK ÖNEMSEYİN çünkü sizin haklarını koruyacak öncelikle acentanızdır. sözleşmeyi yaparken siizi o yönlendirecek ve koruyacak sonra da markanız.

bu arada ben sigortacımdan bu konuda tramerde yazılı kayıt altında ne var isteyecegim lütfen sizlerde kayıt altına alınmış bir bilgiye ulaşırsanız beni bilgilendiriniz ki bende dersime çalışmış olayım.

Cevapla
.
Konu:
Mesaj: N/A
Cinsiyet:
Kıdem: N/A

lpg haber sitesinden alıntıdır:

BASIN AÇIKLAMASI
06 Ocak 2011 günü Niğde’de 51 KU 580 ve 68 DD 243 plakalı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımızın acılı ailelerine başsağlığı dileriz.

Kaza sonrası yayınlanan haberlerde iki aracın da LPG dönüşümü yapılmış araçlar olduğu bilgisi verilmiş olsa da Odamız tarafından yapılan ön araştırma sonucu 68 DD 243 plakalı aracın LPG dönüşümlü bir araç olmadığı tespit edilmiştir. 51 KU 580 plakalı aracın LPG dönüşümlü araç olduğu LPG dönüşümünün Ruhsatına işletilmemiş olduğu ve Odamızdan LPG Sızdırmazlık Raporu ve Montaj Tespit Raporu alınmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu LPG dönüşümlü kaza geçirmiş araç üzerinde yapılan ilk kontrollerde kaza öncesi veya sonrası LPG tankının patladığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.

Dün meydana gelen kazada LPG dönüşümünün bir etkisi bulunmamakla birlikte son Kurban Bayramı sırasında, 11-23 Kasım tarihleri arasında 13 günde meydana gelen 3 LPG’li araç kazasında hayatını yanarak kaybeden 11 yurttaşımız bulunmaktadır. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini bu noktaya özellikle çekmek istiyoruz.

Biliyoruz ki; Denetime ve teknik standartlara uygunluk konusunda duyarlılık göstermeyen kişi kendisiyle birlikte sevdiklerinin ve başka masum insanların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. En küçük ihmal ya da önemsizleştirme söz konusu kazalarda olduğu gibi bir faciaya neden olabilmektedir.

Kamuoyunun bildiği gibi araçlardaki LPG dönüşümlerinin ilgili yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygunluğunun kontrolü ile sızdırmazlık kontrolü ve uygunluk raporu verilmesi, Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılmaktadır. Odamız, yetkili firmalar tarafından LPG‘ye dönüşümü yapılan araçların LPG sızdırmazlık ve montaj tespit raporlama çalışmalarını, ülke çapında 160 ayrı kontrol noktasında, uzman üyeleri eliyle yerine getirmektedir.

Bu çalışmalarımız sırasında bizleri en çok üzen konu, bazı vatandaşlarımızın denetimleri gereksiz ve yararsız görmelerinden kaynaklanan tutum ve davranışlarıdır. Vatandaşlarımızı, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için bu denetimlere duyarlı olmaya önemle davet ediyoruz.

LPG dönüşümü ruhsatına işlenmiş olan araçların Karayolları Fenni Muayene İşlemleri için almaları zorunlu olan LPG Sızdırmazlık Raporu ve LPG‘ye dönüşümü yeni yapılmış olan araçlar için onaylanması zorunlu olan Montaj Tespit Raporu almak yasal olarak zorunludur. Gaz kaçağı tespit edilen veya LPG KİT‘i ve tankı standartlara uygun olmayan araçlara kesinlikle Sızdırmazlık Raporu verilmemektedir.
Ayrıca, vatandaşlarımız, herhangi bir zamanda araçlarında şüpheli bir ses veya gaz kokusu almaları halinde hemen LPG kontrol noktalarımıza gelerek, LPG sızdırmazlık kontrolünü ve montaj uygunluk kontrollerini ÜCRETSİZ yaptırabilirler. Vize işlemleri dışında kalan bu kontroller uzman teknik görevlilerimiz tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması halinde LPG dönüşümlü araçların kullanılmasında teknik ve güvenlik açısından hiçbir sorun meydana gelmeyecektir.

Ülke çapında Odamız tarafından kontrolü gerçekleştirilen araçların hiçbirinde benzeri sorunların olmadığı düşünüldüğünde;

LPG dönüşümlü araçların yetkililerce denetiminin yeterince yapılmaması ve kullanıcıların ihmalkârlığı sonucu vatandaşların can güvenliği ve trafik güvenliği tehlike altındadır.

Sorunu etkili bir şekilde çözebilmek, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için aşağıdaki önlemleri yetkililerin dikkate alması gerekmektedir;

· Merdiven altı, korsan LPG araç dönüşüm işini engellemek için TSE’nin yeterlilik verdiği firmaları kontrol etmesi gerekmektedir.
· Trafik kontrollerinde trafik polisleri ve jandarmanın aynı zamanda LPG denetimi de yapması,
· Trafik Yasası uyarınca LPG dönüşümü ruhsatına işletilmemiş ve MMO kontrol noktasından geçmemiş araçların trafikten men edilmesi,
· Güvenlik güçlerinin olası diğer kontrollerinde, otomobillerin bagajlarında LPG tankı varsa aracın ruhsatı kontrol edilerek dönüşümün ruhsata işletilip işletilmediği ve MMO kontrol noktasından geçip geçmediği incelenmelidir.

Gerekli denetimleri ilgili ve yetkililer tarafından yapılması halinde, LPG dönüşümlü araç kullanıcılarının denetimler konusunda duyarlı olmaları halinde, halkın can güvenliğini tehdit eden bu tehlikenin üstesinden gelineceği inancındayız.

TMMOB
MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ATICI
07.Ocak.2011

Cevapla
.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  [Yeni] satılık araç arıyorum semih sümer 4 3,939 08-05-2015, Saat:10:05
Son Yorum: semih sümer
  [Bilgi] Bilgilerinize ihtiyacım var, Araç tavsiyesi Erkanaydın 8 6,855 02-02-2015, Saat:23:38
Son Yorum: TURUNCU 16
  Araç tavsiyesi 2010fio 9 6,072 03-07-2014, Saat:13:25
Son Yorum: 2010fio
  Sizce bu araç neden yandı korkutts 10 9,491 06-06-2014, Saat:18:09
Son Yorum: korkutts
  seymen fm araç içi kamera nasıl? clorone 7 10,916 03-03-2014, Saat:21:07
Son Yorum: mrboss

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Türkçe Çeviri : MyBB Türkiye
MyBB, © 2002-2023 MyBB Group.